Produkty

Naszą specjalnością jest pośrednictwo usług produkcyjnych w sektorze przemysłowym (budowa i konstrukcja aparatury i urządzeń, energetyka, technika pomiarów, sterowania i regulacji, telekomunikacja, elektrotechnika), a punktem ciężkości - budowa maszyn, części maszyn i urządzeń dla w/w gałęzi przemysłu według dokumentacji zleceniodawcy:  

♦ Wyroby z blachy: osłony maszyn i urządzeń, pulpity sterownicze, szafy zasilająco-sterownicze, obudowy aparatury modułowej, detale seryjne
z blachy, itp.

♦ Konstrukcje stalowe i podzespoły spawane: fundamenty i ramy stalowe maszyn, podesty robocze, kratownice, konstrukcje nośne, itp. 

♦ Zbiorniki i pojemniki: zbiorniki ciśnieniowe, zasobniki, reaktory, itp.

♦ Ciśnieniowe odlewy aluminiowe wraz z konstrukcją narzędzi i obróbką mechaniczną detali.

♦ Produkcja i montaż podzespołów mechanicznych i elektromechanicznych

♦ Obróbka wiórowa: toczenie, frezowane na automatach CNC, itp.

Przykłady produktów